Fjällskidarklubben –37 r.f. är en förening vars syfte är att främja skididrotten, såväl de alpina grenarna som freestyle och friåkning ute i fjäll och höga berg. Föreningen har en egen backe, Swinghill i Noux, Esbo samt en skidstuga med café och medlemsutrymmen.

Fjällskidarklubben ordnar tränings– och tävlingsverksamhet för sina medlemmar. Denna består av skidskola, träningsgrupper, temadagar/-kvällar samt läger och utflykter till fjäll och alper.
Kom med i vår verksamhet och bli en bättre och mångsidigare skidåkare. Framför allt gäller det dock att ha roligt på skidor.